Volgende activiteiten

No events

Login Formulier

Inloggen voor ledeninformatie

Het Sint Dionysiusgilde is aangesloten bij de volgende bonden en kringen. De redenen daarvoor staan in onderstaande tabel.

Naam Bond of Kring            Reden van lidmaatschap             Contributie per jaar    
Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk      
(KLvC)

Om deel te kunnen nemen aan gildedagen 
die door aangesloten schuttersgilden worden georganiseerd. 
€ 60,=
Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
NBFS - www.schuttersgilden.nl 
De Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk is aangesloten bij de NBFS als overkoepelend orgaan. De commissies van de NBFS stellen reglementen op voor gildewedstrijden zodat deze uniform voor alle gildedagen in Noord-Brabant en Limburg van toepassing zijn. Onder auspiciën van het NBFS wordt 7-jaarlijks een landjuweel georganiseerd waarbij alle 175 aangesloten schuttersgilden kunnen deelnemen. via KLvC
Geweerschutterskring Noord-Limburg Om deel te kunnen nemen aan bekerconcoursen die
aangesloten verenigingen jaarlijks organiseren.
€ 15,= 
Koepel Nederlandse Tradionele Schutters
(KNTS - www.knts.nl)
 

Geweerschieten is in Nederland gereguleerd in de Wet Wapens
en Munitie. Die wet regelt dat elke schietvereniging gecertificeerd
moet zijn door een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkende organisatie.
De KNTS is zo'n organisatie waar alle schuttersgilden, die geweerschieten
beoefenen, bij zijn aangesloten. Het bondsbureau is gevestigd in Overloon.
Zonder geldige KNTS licentie mogen geweerschutters niet meer dan drie
schietbeurten per jaar maken.

€  50,= per vereniging

€ 19,= per
schutterslicentie

€ 10,= per
jeugdschutterslicentie
Brabantse Kruisboog Bond (BKB)
(www.kruisboog.nl)
 Om deel te kunnen nemen aan de BKB wedstrijd kruisboog vlak op
10 meter banen, die worden georganiseerd door aangesloten
verenigingen.
 € 25,= per schutter

€ 5,= voor elke extra
discipline

Dorpencompetitie kruisboog vlak 10-meter Om deel te kunnen nemen aan de regionale dorpencompetitie
Land van Cuijk - 9 wedstrijden op doordeweekse avonden.

€ 17,=
Dorpencompetitie kruisboog op wip  Om deel te kunnen nemen aan de regionale dorpencompetitie
Land van Cuijk - 5 wedstrijden op zaterdagmiddag.

€ 15,=